Madeleine  Zweerts is gefascineerd door grillige vormen in organisch materiaal. Zij verzamelt tijdens wandelingen door het bos, langs strand of rivier, in de woestijn en de Afrikaanse bush zwerfhout, wortelstronken, zaaddozen, stenen en gedroogde zwammen.  Geïnspireerd door de natuurlijke vorm en de eigen fantasie bewerkt zij het object – door toe te voegen of weg te laten – tot een eindproduct. Af en toe tekent en schildert zij nog maar zij begint liever met een voorwerp dat zij kan voelen en vasthouden dan op een leeg doek.

Madeleine Zweerts is fascinated by odd, twisted and distorted forms in organic material. Whilst walking in forests, along beaches and riverbeds, through deserts and the African bush she collects driftwood, roots, seedpods, stones and dried fungi. Inspired by the natural form and her imagination she re-shapes the object – by adding or stripping – into an organic work of art. Occasionally she still draws and paints but she prefers a solid object which she can hold and touch to a blanc canvas.